อุปกรณ์

พร้อมกับเครื่องมือทดสอบขั้นสูงและอุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจจับที่หลากหลาย เช่น โครมาโตกราฟีของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง, สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต, ปั๊มสุญญากาศหมุนเวียน, เครื่องกวนไฟฟ้า, เครื่องมือไมโครเวฟ, เครื่องทดสอบจุดหลอมเหลว ฯลฯ