บริการ

เป็นบริการของเราที่มุ่งให้ความเคารพลูกค้า เข้าใจลูกค้า และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ปรัชญาการบริการของเราคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจและมีสติสัมปชัญญะ เราจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าสำหรับพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง จัดเตรียมการผลิต ตรวจสอบ และขนส่งตามความต้องการของลูกค้า หากสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ เราจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างจริงใจและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดความสูญเสียของลูกค้า